‘Je krijgt de ruimte voor

ontwikkeling en nieuwe initiatieven’

‘Je krijgt de ruimte voor

ontwikkeling en nieuwe initiatieven’

Bij PricoH krijg je de ruimte. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en initiatieven te nemen. ‘Dat is leuk… maar soms ook spannend’, zegt Mariët ’t Hart vrolijk. Mariët is kleuterleerkracht en gespecialiseerd in het jonge kind. Sinds het schooljaar 2019-2020 is ze naast leerkracht ook betrokken bij een impulsproject voor de onderbouw.
Ze deelt haar kennis en enthousiasme over met de onderbouwcollega’s van vier scholen van PricoH Centrum-Zuid. Mariët, die op basisschool Het Palet werkt, bruist van enthousiasme en zit vol ideeën. ‘En hoe leuk is het dat ik een dag in de week wordt vrijgemaakt om mijn collega’s te helpen? Het doel? Kleuteronderwijs de aandacht te geven die het verdient.’
Image

Specialist jonge kind

Mariët volgde een post-hbo-opleiding ‘specialist jonge kind’. Hierin leerde ze onder andere over de specifieke pedagogisch/didactische benadering van het jonge kind, maar ook over observatie en signaleringssystemen. Dit komt haar in haar nieuwe rol goed van pas.

‘Ik kijk met mijn collega’s mee in de klas. Ik zeg altijd: zie mij maar als tijdelijke uitbreiding van het team. Ik kan met je meekijken, ik ben ervoor om vragen te beantwoorden, tips te geven over de indeling van het lokaal of ik help gewoon heel praktisch met het vinden van leuk materiaal voor een activiteit. Is een klas onrustig? Dan kan ik meedenken hoe de onrust gereduceerd kan worden door kritisch te kijken naar bijvoorbeeld de beweegruimte of de aangereikte materialen.’

‘Dit geeft mijn mooie vak een extra dimensie’ - Mariët

Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?

‘Ik ben een echte kleuterjuf en houd van mijn werk. Ik probeer in de klas zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de kleuters. Jonge kinderen leren namelijk vooral in een betekenisvolle context. Maar ik probeer ook te reflecteren. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?’

‘PricoH geeft je de ruimte. De organisatie vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Je mening doet ertoe en je kunt initiatieven opstarten. Ik heb mijn ambities uitgesproken en ben vlak daarna door mijn directeur gevraagd om aan de slag te gaan met het impulsproject. Dit geeft mijn mooie vak een extra dimensie!’
Image
Image
Image