Er is altijd een school die bij

jouw levensovertuiging past

Er is altijd een school die bij

jouw levensovertuiging past

‘Het is mooi om te zien dat alle scholen binnen Pricoh op een andere manier kleur geven aan onze christelijke identiteit. Ouders en kinderen hebben niet alleen iets te kiezen op basis van het schoolconcept, maar ook op het gebied van identiteit. Ditzelfde geldt voor leerkrachten. Er is altijd een school die bij jouw levensovertuiging past’, zeggen Marijke Doetjes en Ankie Drent.
Image
Marijke is waarnemend directeur en leerkracht van groep 6 op De Fontein. Dit is een evangelische school met een regiofunctie. De school telt 175 leerlingen. ‘Waar veel scholen een wijkfunctie hebben, komen onze kinderen uit de hele stad, het buitengebied en soms zelfs uit Emmen. We leren kinderen wie Jezus Christus is en dat we zijn redding nodig hebben. En dat God er altijd voor je is en wijsheid, kracht en troost geeft.’

‘We hebben respect en waardering voor elkaars aanpak’ - Marijke

Zingen en dansen

‘Bij ons op school neemt het geloof een belangrijke plaats in. We starten iedere maandagmorgen met een weekopening, waarin een van de klassen een Bijbelverhaal vertelt, uitbeeldt of laat horen. We bidden dagelijks in de kring, bespreken samen gebedspunten die ik verwerk in mijn gebed en soms bidden kinderen zélf. We zingen en dansen op christelijke liederen en in onze schoolbibliotheek zal je geen boeken vinden over spoken en heksen’, legt ze uit.

Ankie is waarnemend directeur en leerkracht van groep 4 van de Juliana van Stolbergschool. Bij haar op school wordt een andere invulling gegeven aan de christelijke identiteit. ‘We maken gebruik van de methode “Kind op Maandag” en starten de dag met een gebed en een verhaal uit de Bijbel. Het is een fijne manier om de dag te beginnen. Vaak koppelen we de verhalen aan onze PBS-kernwaarden: verantwoordelijkheid, zorgen voor elkaar, respect en positieve banedering.’
Image
Image

Ramadan en Suikerfeest

‘Onze school telt bijna 180 leerlingen. De meerderheid van de kinderen is niet christelijk. Het is daarom extra belangrijk om de verhalen met beleving te vertellen en de koppeling te maken met hoe we met elkaar omgaan. We vieren Kerst en Pasen, maar hebben in de klas ook aandacht voor andere godsdiensten. Als kinderen meedoen aan de ramadan of het Suikerfeest vieren, praten we hierover in de klas.’

‘Iedere PricoH-school geeft een andere vulling aan de christelijk identiteit. Die vrijheid is goed’, zegt Ankie enthousiast. Marijke: ‘Juist de diversiteit binnen PricoH spreekt me erg aan. Als leerkrachten hebben we respect en waardering voor elkaars aanpak. We zijn nieuwsgierig naar elkaar, óók op het gebied van identiteit’, zegt Marijke.
‘Op de Fontein starten we als team elke dag met een gebed. Samen bidden en de Bijbel lezen geeft verbondenheid met God en met elkaar. Al mijn collega’s hebben een hart voor God en weten daar uiting aan te geven in hun onderwijs.’

De kunst van het vertellen

Ankie: ‘Niet al mijn collega’s gaan naar de kerk. Dat geeft niet. Het gaat erom dat je als leerkracht de verhalen uit de Bijbel op een pakkende manier kunt vertellen. Ik vind dat zelf heel leuk om te doen. Maar ik geniet ook van de momenten waarop een jongetje zijn tussendoortje een dagje overslaat uit solidariteit voor zijn Islamitische vriendje die aan de ramadan doet.’
Image