We leren iedere dag iets nieuws

We leren iedere dag iets nieuws

Op PCB De Weidebloem is er iedere dag in iedere groep een kring. Naast het gesprek met en tussen kinderen staat de Bijbel centraal. We zingen en bidden met elkaar in de kring. De Bijbel is de inspiratiebron in ons omgaan met jezelf, elkaar en de omgeving.
Op basis hiervan hebben we een duidelijke visie op kinderen en onderwijs. De diversiteit in onze samenleving zien we als een kans om elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren: met respect en waardering voor elkaar. PCB De Weidebloem streeft naar een open en positieve omgang tussen ouders/verzorgers, team en leerlingen zodat we samen kunnen werken, leven en leren om zo te groeien en bloeien. Dat is de kracht van samen!

Goed en passend onderwijs
Elk kind is uniek en mag er zijn. En mag zich ontwikkelen naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Zo kun je als kind zijn en worden wie je bent in relatie tot je omgeving!

Vertrouwen, openheid en ‘fouten maken mag’ zijn kenmerken van een veilige omgeving. We investeren in de relatie met de kinderen. PBS en Gelukskoffer helpen ons om preventief en schoolbreed te werken aan een positief, plezierig en veilig leer- en leefklimaat.

We weten dat de wereld om ons heen snel verandert. Het is onze ambitie een school te zijn waar kinderen kennis en vaardigheden krijgen aangeboden om zich nu en in de toekomst een goede plek in de maatschappij te kunnen verwerven en een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

B(l)oeiend onderwijs
Wanneer je iedere dag iets leert, hoe klein ook, groei je als mens. Je zelfvertrouwen groeit, je wordt sterker en krijgt steeds meer controle over je leven. Betrokkenheid en eigenaarschap spelen daarin een grote rol: wat gaan we leren, wat weet je al en wat WIL je leren.

Samenwerking met ouders/verzorgers is van wezenlijk belang zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In die samenwerking zoeken we de gelijkwaardigheid: de ouders/verzorgers als ervaringsdeskundige en de school als professional.
Om kinderen tot bloei te laten komen geven we boeiend onderwijs. Het kind met al zijn mogelijkheden en talenten staat centraal. Onderwijs moet betekenisvol zijn, het doel moet helder zijn zodat kinderen weten en begrijpen wat en waarom ze leren en eigenaar kunnen worden van hun ontwikkelproces. Daarbij is een rijke leeromgeving belangrijk. We werken met coöperatieve werkvormen om de betrokkenheid te bevorderen. In deze situaties leren kinderen veel van elkaar en wordt op een heel natuurlijke manier geoefend met sociale vaardigheden.

Door leerlingen te blijven boeien, te laten bloeien en groeien, ontwikkelen ze zich tot capabele en vitale mensen voor de toekomst.

Ik wens u namens het team van PCB De Weidebloem veel leesplezier.
Image

Sonja Lekatompessy

Locatie-directeur