Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) heeft als doel onderwijs bieden dat past bij wat de leerling kan. Binnen het gewone basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.