Wij beloven de leerlingen dat:

 • We ze willen leren kennen zoals ze zijn.
 • Wij vertrouwen in hen hebben.
 • Ze meedenken over de eigen ontwikkeling.
 • Ze met én van elkaar leren.
 • Ze iedere dag iets nieuws leren!
 • Onderwijs leuk is!

Onze ambitie is:

 • Iedere leerling begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling in een veilige omgeving.
 • Voor iedere leerling een passend aanbod creëren.
 • Ruimte bieden, naast het aanbod uit het curriculum dekkend onderwijs, voor talentontwikkeling.
 • Eigentijds, digitaal en coöperatief onderwijs inrichten.
 • Werken aan een cultuur van samenwerken en collectieve verantwoordelijkheid zodat dit het leren van de kinderen en van leerkrachten ondersteunt.