Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Op PCB ‘De Weidebloem’ is er iedere dag in iedere groep een kring. We zingen en bidden met elkaar in de kring. Ook is er ruimte voor een gesprek met en tussen kinderen en vertellen we een verhaal uit de Bijbel.
De Bijbel is de inspiratiebron in het omgaan met jezelf, elkaar en de omgeving. Op basis hiervan hebben we een duidelijke visie op kinderen en onderwijs. De diversiteit in onze samenleving zien we als een kans om met en van elkaar te leren: met respect en waardering voor de ander. PCB ‘De Weidebloem’ streeft naar een open en positieve omgang tussen ouders/verzorgers, team en leerlingen zodat we samen kunnen werken, leven en leren om zo te groeien en bloeien. Dat is de kracht van samen!

Kwalitatief goed en passend onderwijs voor alle kinderen

Elk kind is uniek en mag er zijn. Elk kind mag zich ontwikkelen naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Zo kun je als kind zijn en worden wie je bent in relatie tot je omgeving! Vertrouwen, openheid en ‘fouten maken mag’ zijn kenmerken van een veilige omgeving. We investeren in de relatie met de kinderen. PBS en Gelukskoffer helpen ons om preventief en schoolbreed te werken aan een positief, plezierig en veilig leerklimaat.

B(l)oeiend onderwijs

Wanneer je iedere dag iets leert, hoe klein ook, groei je als mens. Je zelfvertrouwen groeit, je wordt sterker en krijgt steeds meer controle over je leven. Betrokkenheid en eigenaarschap spelen daarin een grote rol: wat gaan we leren, wat weet je al en wat WIL je leren.

Om kinderen tot bloei te laten komen geven we boeiend onderwijs. Het kind met al zijn mogelijkheden en talenten staat centraal. Onderwijs moet betekenisvol zijn, het doel moet helder zijn zodat kinderen weten en begrijpen wat en waarom ze leren en eigenaar kunnen worden van hun ontwikkelproces. Daarbij is een rijke leeromgeving belangrijk. We werken met coöperatieve werkvormen om de betrokkenheid te bevorderen. In deze situaties leren kinderen veel van elkaar en wordt op een heel natuurlijke manier geoefend met sociale vaardigheden.

Door leerlingen te blijven boeien, te laten bloeien en groeien, ontwikkelen ze zich tot capabele en vitale mensen voor de toekomst.

Kleine brede school

Binnen ons gebouw zijn peuterspeelzaal De Bloementuin (SPSH) en BSO Partou gehuisvest. Met beide partners werken we op organisatorisch gebied samen. Daarnaast willen we ook meer en meer inhoudelijk gaan samenwerken.

De Weidebloesem

In het schooljaar 2014-2015 is in Hoogeveen een Asielzoekerscentrum (AZC) gestart. Op een locatie naast moederschool De Weidebloem is een school ingericht voor maximaal 60 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ook het openbaar onderwijs verzorgt onderwijs aan anderstalige kinderen. Op 1 maart 2015 is De Weidebloem Curiestraat – school voor anderstaligen van start gegaan met twee groepen. De school heet De Weidebloesem. Naast de instroom van het AZC is er ook reguliere instroom mogelijk. Dit zijn kinderen die in Hoogeveen en omstreken zijn komen wonen, maar de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om naar een reguliere basisschool te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezinnen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en een woning toegewezen hebben gekregen, of migrantengezinnen van binnen de EU.

Ons doel is dat een kind na een jaar of 40 schoolweken het Nederlands voldoende beheerst om naar een reguliere school uit te stromen. Wij willen de kinderen allereerst een veilige en gestructureerde omgeving bieden, zodat zij tot leren kunnen komen. In ons gebouw scheppen we een prettig klimaat waardoor kinderen zelfstandig kunnen functioneren en sociaal redzaam worden. Het naar school gaan geeft de kinderen rust, warmte, aandacht, vrolijkheid en gezelligheid. Sommige kinderen hebben veel geweld meegemaakt en hebben soms al een lange reis achter de rug voordat ze bij ons op school komen. Kinderen hebben alleen een toekomst als zij onderwijs krijgen. Dat willen we ze zo goed mogelijk bieden.