‘Wij betrekken graag ouders bij onze activiteiten’

‘Wij betrekken graag ouders bij onze activiteiten’

School is niet alleen een plek om te leren, ook om plezier te maken. Onze ouderraad organiseert allerlei leuke activiteiten voor ouders en kinderen. Maar ook tijdens gewone schooldagen zetten ouders zich op verschillende manieren in. Marjolein, bijvoorbeeld. Zij is een van de vaste gezichten van de schoolbibliotheek.

‘Het is vooral leuk om als ouder je steentje bij te dragen, want je voelt je hierdoor al snel thuis op school. Je leert de klasgenootjes van je kind kennen, de leerkrachten en andere ouders. Ik help met veel plezier om de week een dagdeel in de schoolbibliotheek.’

Ouderraad

‘Je voor school inzetten, kan echt op vele manieren. We hebben een actieve ouderraad die veel activiteiten organiseert en daar ook andere ouders voor nodig heeft. Voor het sinterklaasfeest en de sportdag, bijvoorbeeld. Daar kun je je gewoon eenmalig voor opgeven.’

‘Helpen op de school van je kind verbindt’ - Marjolein

Image

Schoolkerkdienst

‘We hebben ook ieder jaar een schoolkerkdienst, waar je samen met je kind naar toe kunt gaan. Kerst en Pasen vieren we ook uitgebreid samen met ouders en kinderen, de ene keer in school en de andere keer in de kerk in onze wijk.’

Betrokken

‘Je kunt als ouder op diverse manieren bij onze school betrokken zijn. Heel praktisch, door bij activiteiten te helpen, maar je kunt je ook aansluiten bij de ouderraad en helpen om leuke dingen te organiseren. Of bij de MR (medezeggenschapsraad) om mee te denken met het schoolbeleid. Het is mooi om te zien dat er zoveel betrokken ouders zijn op De Weidebloem.’