We zorgen dat kinderen een veilig plekje hebben

We zorgen dat kinderen een veilig plekje hebben

Kom je op een PricoH-school en spreek je geen Nederlands, dan ga je naar De Weidebloesem locatie anderstaligen. Deze school zit in een eigen gebouw, vlakbij de hoofdlocatie. Door de kinderen een goede basis te geven hebben zij de kans om succesvol door te stromen naar regulier onderwijs.
‘We staan als school middenin de samenleving en wij bieden kinderen van anderstalige nieuwkomers en migranten een fijne plek waar ze les krijgen. Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. Sommige kinderen zijn het helemaal niet gewend om naar school te gaan en dan is het zo belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze er mogen zijn. Vervolgens leren de kinderen de basis van het Nederlands, zodat ze kunnen doorstromen naar een reguliere school. Kinderen hebben alleen een toekomst als zij onderwijs krijgen. Dat willen we ze zo goed mogelijk bieden.’
Image

Nederlands leren

‘Nederlands leren spreken is het belangrijkste doel bij ons op school. Hiernaast leren de kinderen ook lezen en schrijven in het Nederlands en oefenen we flink met rekenen. Dit is ook verweven in vakken als muziek, crea en gym. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan sociaal emotionele vaardigheden, zoals spelen, samenwerken, conflicten oplossen, betrokkenheid en het vergroten van zelfvertrouwen.’

‘Kinderen maken zulke mooie sprongen’

Verbinding

‘De reguliere afdeling en de afdeling voor anderstaligen staan los van elkaar. We zoeken op verschillende momenten verbinding met elkaar. Bijvoorbeeld bij het vieren van feesten en we spelen regelmatig samen op het plein.’
Image