‘Ons onderwijs
blijft uitdagend

‘Ons onderwijs
blijft uitdagend

Onze school is altijd in beweging. We vernieuwen onze methodes regelmatig, leren kinderen op een positieve, respectvolle manier met elkaar omgaan en maken samen met hen afspraken. ‘De Sprong is een grote school, maar kinderen hebben dat niet door omdat de structuur overzichtelijk is’, zegt leerkracht Inge Panhuis.

‘We hebben er bewust voor gekozen om onze kleutergroepen op de begane grond te situeren. Kleuters hebben een eigen ingang. Ze kennen het gebouw ook al wel goed, omdat we korte lijnen met de peuterspeelzaal hebben.’
Image

Datamuur

‘Een goede sfeer op school en in de klas vinden we erg belangrijk. We betrekken kinderen expliciet bij hun onderwijs, via de methode Continuous Improvement. Leerkracht en kinderen stellen met elkaar de missie en visie vast, maken gezamenlijke afspraken en formuleren doelen. Die maken ze zichtbaar op de datamuur. Bij de kleuters zie je bijvoorbeeld welke letters ze al goed kennen en welke nog moeilijk zijn. In hogere groepen is van alle toetsen een grafiek gemaakt en schatten kinderen in wat ze nodig hebben om een goed cijfer te halen. Een doel kan ook fluisteren op de gang zijn of complimenten geven. De datamuur wordt ook gebruikt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.’
Image
Image

Kanjertraining

‘Om kinderen te helpen met het ontwikkelen van een positieve instelling, hebben we de Kanjertraining geïntroduceerd. Deze methode past bij ons. We willen kinderen niet alleen eigenaar maken van hun eigen leerproces, ook van hun gedrag. Met de Kanjertraining maak je dat inzichtelijk met verschillende soorten petten; hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Daar beginnen we bij de kleuters al mee.’
Image

‘Ons onderwijs blijft uitdagend’ - Inge

Kinderen en ouders begroeten

‘Als je lekker in je vel zit, lukt het ook beter om je op je werk te concentreren. Iedere dag staan we als team bij de deur om kinderen en hun ouders bij binnenkomst te begroeten. Het grote voordeel is dat je kinderen die niet zo snel uit zichzelf naar je toekomen, ook even hebt gezien voordat de schooldag begint.’

Leerteams

‘We zorgen ervoor dat ons onderwijs altijd uitdagend blijft. Dat doen we met onze leerteams identiteit, cultuur, taal/lezen, rekenen en sociale vaardigheden. Zij stellen voor ieder schooljaar een nieuw leerplan op en kijken of de methodes nog aansluiten bij onze manier van onderwijs geven.’

Leerlingenraad

‘Kinderen hebben bij ons ook een stem met de leerlingenraad in de bovenbouw. Samen met onze waarnemend directeur denken kinderen na over zaken die zij belangrijk vinden en dat koppelen ze terug in de klas.’

Bewegend leren

‘Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen de stof beter opnemen als ze lekker mogen bewegen. Dus hebben wij het ren-je-rot-dictee, tafels joggen en staan onze keersommen op de traptreden. Altijd in beweging, dat is de Sprong!’