‘Je kunt je op allerlei manieren inzetten’

‘Je kunt je op allerlei manieren inzetten’

‘Het is leuk om betrokken te zijn bij de school van je kind. Je krijgt meer binding en je maakt makkelijker even een praatje met leerkrachten, de directeur en andere ouders’, vertelt Daniëlle Everts enthousiast. Ze is lid van de medezeggenschapsraad.

‘Doordat ik mij inzet voor school, voel ik me meer betrokken en dat is leuk. De ontwikkeling en groei van een kind zijn zo belangrijk, dus draag ik graag op school mijn steentje bij.’

Ouderportaal

‘Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een informatieavond plaats of kun je kennismaken in de klas van je kind, de leerkracht ontmoeten en de materialen en de methodes zien. Ook handig: de kinderen krijgen een papieren schoolagenda uitgedeeld. Op het ouderportaal plaatst de juf elke week een update en regelmatig foto’s van de groep.’

‘Ik voel me betrokken bij school’ - Daniëlle

Image
Image

Denktank

‘De denktank is opgericht om ouders mee te laten denken over het meerjarenbeleid van de Sprong. Er wordt nu uitwerking gegeven aan belangrijke thema’s zoals ouderbetrokkenheid; deze zijn mede door ouders gekozen.’

App

‘Hiervoor kan tevens gebruik gemaakt worden van een app (mijn school). Je kunt je via het ouderportaal ook inschrijven voor de 10-minutengesprekken en zien wat voor leuke activiteiten er allemaal in de buurt te doen zijn.’ Het ouderportaal wordt ook gebruikt om hulp te vragen aan ouders voor kerstcrea of boekenruil. Is er een leerkracht ziek? Dan gaat er een spoedbericht uit en zie je dat nog voordat je je kind naar school brengt.’

Actief meedenken

‘Als ouder kun je je op allerlei manieren inzetten voor school. In de OR (ouderraad), die allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen organiseert. Of in de MR, waarbij je als ouders mee mag denken over het beleid. De notulen en jaarverslagen van de OR en MR zijn voor alle ouders in te zien op ons ouderportaal. Heeft u hier geen toegang tot en bent u wel geïnteresseerd dan kunt u hierover contact opnemen met ons.

Praktische hulp

‘Ouders hebben onderling regelmatig contact met elkaar. Zo is er per klas een groepsapp, waar geen leerkrachten inzitten. Eén ouder is beheerder en stuurt zakelijke en praktische berichten door die ze via de juf of school krijgt. Zoals vervanging voor de luizenpluismoeders of een herinnering voor het inschrijven van de 10-minutengesprekken.’

Facebook

‘Wat ik ook heel leuk vind is dat De Sprong zo actief is op Facebook. Ik zie regelmatig leuke foto’s en berichten van activiteiten verschijnen. Uiteraard AVG-proof! Leuk om zo betrokken te worden bij de ontwikkeling van je kind!’
Image