Veel lezen geeft ieder kind een VoorSprong!

Veel lezen geeft ieder kind een VoorSprong!

Lezen is heel belangrijk. Het is de basis voor alle andere vakken en daarom besteden we veel aandacht aan lezen. ‘We vinden het vooral heel belangrijk dat kinderen met plezier lezen’, vertelt leerkracht en leescoördinator Margreet Oostindiën enthousiast.
‘Om het lezen te stimuleren en het leesniveau te verhogen, hebben we het AVI-diploma lezen ingevoerd. Na tien boeken (dat aantal is nodig om naar een volgend leesniveau te kunnen behalen) wordt de AVI afgenomen. Als kinderen een volgend niveau gehaald hebben, krijgen ze een leesdiploma. Dat stimuleert enorm! Ze weten hierdoor waarvoor ze het doen. Als ze alle AVI-niveaus hebben gehaald, moedigen we ze aan om hun eigen tijd te verbeteren.’
Image

Met plezier lezen

‘We hebben een mooie, grote collectie boeken in onze schoolbibliotheek waar groep 1 tot en met 8 uit kan kiezen. Ook is er een zwerfboekenuitleen, uit een kastje in de gang kunnen kinderen een boek pakken en meenemen naar huis om daar te lezen. Ze leggen een ander boek weer terug in het kastje. Bij ons op school helpen goede lezers kinderen die het lezen nog lastig vinden. Ook lezen kinderen uit de bovenbouw een paar keer per jaar voor aan kinderen uit de onderbouw.’

‘Lezen is de basis!’ - Margreet

Image
Image

Grote collectie in bibliotheek

‘We werken samen met de leesconsulent van de bibliotheek. Aan het begin van ieder schooljaar geeft zij aan de groepen 4 tot en met 8 een uitleg in de bibliotheek op school. Dit gaat dan over hoe je een boek zoekt en wat de pictogrammen op de rug van een boek betekenen. Voor ieder kind is er een geschikt boek te vinden, of je nu heel makkelijk leest, dyslexie hebt of geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp.’

Boekenkring

‘Elke week is er in de groepen een boekenkring. Tijdens de boekenkring introduceren we nieuwe boeken en dagen we kinderen uit verschillende soorten boeken te lezen.’
Image