We bieden kinderen veiligheid,
structuur en uitdaging!

We bieden kinderen veiligheid,
structuur en uitdaging!

De Sprong is een christelijke basisschool voor modern en passend onderwijs, waar kinderen in een veilige sfeer aangemoedigd en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en zelfverzekerde mensen. 'We zijn een school in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk!’, vertellen directeur Sandra van Iterson en waarnemend directeur Mark Kampman.

‘We kijken voortdurend hoe het beter kan. We bereiden onze kinderen voor op een heel divers en snel veranderende maatschappij. Dat je het best tot leren komt in een fijne, veilige sfeer spreekt voor zich. Bij ons zie je dat dagelijks terug in school. We hebben aandacht voor ieder kind. Samen gebruiken we dezelfde Kanjertaal die uitgaat van vertrouwen, respect en uitgaan van het positieve in elkaar.’
Image

‘We leren niet voor school maar voor het leven’ - Sandra

In beweging zijn is gezond

‘We stimuleren onze kinderen om een stap (of soms zelfs sprong) vooruit te maken. We komen figuurlijk in beweging als we het hebben over de mooie ontwikkeling die ieder kind op zijn / haar niveau doormaakt. Letterlijk door aandacht te besteden aan actief leren in de lessen en tijdens buitenactiviteiten. Bewegen is namelijk gezond en kan op vele manieren. Zo besteden we ook veel aandacht aan sport niet alleen onder schooltijd, maar ook als workshop bij de naschoolse activiteiten. Ouders die niet de mogelijkheid hebben om hun kind te laten sporten, kunnen gebruik maken van het aanbod van de sportfunctionaris van de gemeente.’

Fruit voor ieder kind

‘De Sprong is een gezonde school, waarbij er voor ieder kind elke dag fruit is. We doen niet alleen mee aan het project EU Schoolfruit maar hebben ook ons eigen fruitproject dat mogelijk is gemaakt door de leerlingen van de kindergemeenteraad. Kinderen uit de bovenbouw halen twee keer per week gratis fruit op bij een supermarkt. De appels, peren, bananen en nectarines delen ze uit aan kinderen die geen fruit mee hebben. Een gezond project waar we trots op zijn.’

Plezier en passie

Bij ons op school bieden we kinderen een goede balans tussen veiligheid, structuur en uitdaging. Dit doen we met veel plezier en passie. Ons uiteindelijke doel? Dat de kinderen met plezier naar school gaan, kwalitatief goed onderwijs krijgen en vol enthousiasme de sprong maken naar het middelbaar onderwijs.’
Image