Uitgaan van wat
kinderen kunnen'

Uitgaan van wat
kinderen kunnen'

Om ervoor te zorgen dat ieder kind mee kan komen op onze school, houden onze intern begeleiders Iris Vlegels (bovenbouw) en Dineke Hoogeveen (onderbouw) de ontwikkeling van ieder kind in de gaten. ‘We gaan uit van wat kinderen kunnen.’
‘Sommige kinderen hebben meer moeite dan een ander met de lesstof, anderen hebben juist meer uitdaging nodig. Samen met de leerkracht zorgen we ervoor dat kinderen op hun eigen niveau werken. Bij ons hoef je niet op je tenen te lopen of je te vervelen.’
Image

Onderwijsassistenten

‘Onze leerkrachten passen hun instructie aan en kijken heel goed wat ieder kind nodig heeft. Snap je de stof al? Dan ga je lekker aan het werk. Meer uitleg nodig? Geen probleem. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen eventueel gewoon in hun eigen klas blijven en krijgen extra hulp van onderwijsassistenten.’

Werken met chromebooks

Vanaf groep 5 werken kinderen tijdens verschillende lessen op chromebooks. Voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat het digitale (reken-)programma bijhoudt hoe opdrachten zijn gemaakt en via een grafiek zien kinderen hun eigen ontwikkeling. Zicht hebben op je eigen ontwikkeling, dat vinden we heel belangrijk!

Eigenaarschap

‘Om kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces mogen ze halverwege groep 4 ook mee naar het 10-minutengesprek. Aan het begin van het schooljaar hebben we een startgesprek en ook dan mogen kinderen mee. Dan kunnen ze aan hun nieuwe juf of meester over zichzelf vertellen. Dat is heel waardevol.’

‘Kinderen leren bij ons op hun eigen niveau’ - Iris

Image
Image

Grote school

‘We zijn een grote, brede school en dat biedt voordelen. We hebben schoolmaatschappelijk werk, logopedie, voor- en naschoolse opvang, een kinderdagverblijf en een goede samenwerking met de peuterspeelzaal. Verder hebben we coördinatoren onder-, midden- en bovenbouw en leerteams. We hebben dus veel expertise in huis.’