Passend en uitdagend onderwijs

Passend en uitdagend onderwijs

‘Ieder kind krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Dat is ons streven’, zegt intern begeleider Lia Jaspers. ‘Voor mij zijn de signalen van de leerkrachten en van ouders erg belangrijk. Samen kijken we wat een kind nodig heeft en daar sluiten we bij aan.’

Zorg op maat

‘Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Sommige kinderen werken op een basisniveau, anderen hebben extra hulp of uitdaging nodig. Wij kijken hoe we ieder kind de juiste ondersteuning kunnen bieden, want je mag tenslotte zijn wie je bent.’
Image

Prikkelen en uitdagen

‘We hebben ook oog voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Dit bieden we in de vorm van verdiepingswerk, levelgroepen en daarin worden we ondersteund door een begaafdheidsspecialist. Het is heel belangrijk dat deze kinderen “leren leren”. Hoe ga je om met moeilijke sommen of opdrachten die je niet begrijpt? Ons aanbod is prikkelend en uitdagend.’

‘We helpen kinderen om te kunnen groeien’ - Lia

Praten mét kinderen

‘We willen dat kinderen zich veilig voelen op school, dat is het fundament om te groeien en tot bloei te komen. Daarom vinden we het superbelangrijk dat we niet alleen over, maar ook met kinderen praten. Zo hebben we regelmatig kindgesprekken. Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat ze fijn vinden en wat ze nodig hebben.’

Goed contact met ouders

‘Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Zij kennen hun kind als geen ander en merken vaak als eerste wanneer er iets met hun kind aan de hand is. De signalen die zij opvangen zijn essentieel om de juiste zorg te kunnen bieden.’
Image
Image

In ontwikkeling

‘Samen met de leerkracht volg ik de ontwikkeling van de kinderen. Als team bespreken we ook per vakgebied wat goed gaat en wat we kunnen verbeteren. De Regenboog is altijd in ontwikkeling.’