‘We hebben oog voor ieder kind’

‘We hebben oog voor ieder kind’

Je veilig voelen, met plezier naar school gaan en gezien worden. ‘Dat vinden we heel belangrijk. Want pas als je goed in je vel zit, kom je aan leren toe. Daarbij volgen en begeleiden wij de kinderen in hun eigen ontwikkeling’, vertelt directeur Bert Nijmeijer. ‘Het is mooi om te zien dat kinderen de ruimte ervaren om initiatieven te nemen, medeverantwoordelijkheid tonen en samen kunnen werken. Het leven leren in een mini-maatschappij.’
Image

‘Laat kinderen groeien in vertrouwen’ - Bert

Goede sfeer

‘We werken met positieve aandacht voor elkaar waarbij het geven van complimenten een grote rol speelt. Deze positieve communicatie draagt bij aan een goede pedagogische sfeer in de school en de klas. Daarbij hanteren we basale afspraken om goed naar elkaar te kunnen luisteren. Door elkaar serieus te nemen en elkaar in de waarde te laten, willen we uitstralen dat de ander er mag zijn. We tonen betrokkenheid door naar elkaar te luisteren en aandacht te geven.’

Ons kent ons

‘Kinderen kennen alle leerkrachten, maar ook veel leerlingen uit andere groepen. Ze zien elkaar bijvoorbeeld bij de weekopeningen en andere gezamenlijke activiteiten zoals het paas- en eindfeest. Maar ook bij het werken helpen kinderen uit verschillende groepen elkaar. Bij het lezen bijvoorbeeld, maar ook door kleuters en oudere kinderen samen te laten schaken.’
Image
Image
Image

Kinderen voorbereiden

‘De manier waarop we ons onderwijs vormgeven, zie je heel duidelijk terug in het plafond bij de hoofdingang. Als je naar de afbeelding kijkt, zie je bomen, ballonnen en vogels. De boom staat voor goed wortelen: stevig staan, je veilig voelen. Ballonnen voor vrolijkheid, plezier in leren en samen zijn. Maar ook voor loslaten. De vogels vliegen en ze weten nog niet waar de route heen gaat, maar wij bieden de kinderen een basis voor hun toekomst. Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen leren zelf beslissingen te kunnen en durven nemen.’

Specialisten

‘Wij gunnen ieder kind het juiste onderwijs. We streven naar het “juiste jasje uit de kledingkast voor ieder kind” om elk kind het maximaal mogelijke te kunnen bieden. In die zoektocht naar het maximale kan De Regenboog bouwen op eigen specialisten (taal, rekenen, ICT, wereldoriëntatie, gymnastiek, het jonge kind en gedrag). We hebben veel expertise in huis dankzij leerkrachten die scholing volgen en zich specialiseren, naast het lesgeven. We staan samen voor de opdracht om kinderen de juiste begeleiding te geven.’
Image