Onderwijsresultaten

Wij willen graag weten hoe we het als organisatie doen. Vandaar dat we werken met een systeem van kwaliteitszorg, inclusief een ‘zelf-evaluatie-systeem’ binnen het opbrengstgericht werken. Twee keer per jaar evalueren wij ons onderwijs m.b.v. de uitslagen van toetsen uit ons volgsysteem (IEP). Naast de waarde voor het individuele kind, gebruiken we de uitkomsten ook voor analyses van de schoolopbrengsten. Met dwarsdoorsnedes en trendanalyses bespreekt het team de resultaten en signalen om daarmee mogelijke aanpassingen te doen in het dagelijkse onderwijs.

Onze school heeft van de onderwijsinspectie i de beoordeling ‘voldoende’ gekregen, wat betekent dat de kwaliteit en de randvoorwaarden ruimschoots in orde waren.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

De kwaliteit van het onderwijs is meer dan scores en cijfertjes, maar om u een indicatie te geven van onze scores, zijn hierboven de uitslagen van de eindtoets IEP & de uitstroomcijfers opgenomen.