De Regenboog is een Christelijke basisschool. Dat betekent dat wij op basis van wederzijds respect onze normen en waarden, gebaseerd op de Bijbel, willen voorleven en meegeven aan de kinderen, om bij te dragen aan een eigen geloofsontwikkeling. Dit komt op onze school voornamelijk tot uitdrukking in:

Het accepteren en uitgaan van elkaars mogelijkheden met respect, veiligheid en vertrouwen.