De vereniging

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers....

Lees

Identiteit

De Regenboog is een protestants-christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

De Regenboog staat voor goed kwalitatief, modern onderwijs, gebaseerd op een veilig pedagogisch klimaat...

Lees

Onderwijsresultaten

Wij willen graag weten hoe we het als organisatie doen.

Lees

Onderwijskwaliteit

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken...

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage is vrijwillig en is geen voorwaarde voor plaatsing van een kind op school.

Lees

Leerplicht en vervolgonderwijs

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel / Hoogeveen / Steenwijk) wil...

Lees