‘We bieden modern
en kindgericht onderwijs’

‘We bieden modern
en kindgericht onderwijs’

‘We bieden modern, kindgericht onderwijs en leren kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Wat wil je leren en hoe ga je dat bereiken? Maar ook: hoe voel jij je in de klas?’ Lisette Sieders is leerkracht van groep 6 en is tevens gedragsspecialist.

Met en van elkaar leren

‘Door coachend en vraaggestuurd les te geven maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun leerproces. Door veel samen te werken leer je argumenteren en elkaars mening accepteren. Eerst zelf over een antwoord nadenken, daarover in gesprek met de anderen uit je groepje en dan tot één antwoord komen. Dat noemen we ook wel de placemat-methode.’
Image

Rekenen met Snappet

‘We werken met het digitale programma Snappet en kunnen onze leerlingen hierdoor heel goed volgen op hun eigen leerlijn. Voor taal en spelling werken we op papier; om goed te leren schrijven. Dat vinden we belangrijk’, vertelt ze enthousiast.

ICT in school

‘Vanaf groep 5 heeft ieder kind een eigen Chromebook. Voor de kleuters hebben we de Bee-Bot, een vrolijke robot in de vorm van een bij die ze allerlei opdrachten kunnen geven. Kleuters programmeren de Bee-Bot naar de juiste letter en leren zo al de beginselen.

Zelfstandig werken

‘De digitale leeromgeving is nog volledig in ontwikkeling en heeft door de coronacrisis een enorme boost gehad. Tijdens de zaakvakken Naut Meander en Brandaan werken we in de bovenbouw groepsdoorbrekend. Dit is twee keer per jaar met een gezamenlijke aftrap in de grote zaal met alle kinderen. Met deze vakgebieden werken kinderen vaak in Google Classroom...’

Kindgesprekken

‘We gaan regelmatig met kinderen in gesprek. Tijdens deze kindgesprekken vragen we hoe het gaat, hoe een kind zich in de klas voelt en waar we nog aan kunnen werken. Tijdens de Kwink-lessen besteden we aandacht aan hoe om te gaan met elkaar en dat ieder kind zichzelf mag zijn. We hebben het over het communiceren met elkaar en elkaar helpen. Daarnaast richten we ons op het afspreken van een groepsmissie en groepsregels. Die hangen aan de muur, met alle handtekeningen eromheen. Op die manier maak je kinderen medeverantwoordelijk voor hoe het er in de klas aan toegaat. Aan het eind van de dag is er in elke groep een evaluatie en kijken we wat er goed ging en wat beter kan. Dat nemen we mee naar de volgende dag.’
Image

‘Door van en met elkaar te leren, bereiken wij meer!’ - Lisette

Image

Structuur en vrijheid

‘Ons onderwijs is een continu verbeteringsproces. We bieden veel structuur, onder meer door een dagplanning. Na de gezamenlijke verwerking is er mogelijkheid om verder te werken aan eigen leerdoelen in Snappet. Daarnaast kunnen kinderen tijdens de creatieve middagen hun andere talenten verder ontdekken. We bieden handvaardigheid, tekenen, techniek en muzieklessen.’