‘Het geloof vóórleven’

‘Het geloof vóórleven’

We zijn een protestants-christelijke basisschool en het geloof speelt dan ook een belangrijke rol in ons onderwijs. ‘Iedere dag beginnen we in de kring. Dan mag een kind de kaars aansteken, bidden we, vertellen we een Bijbelverhaal, praten daarover en zingen we liedjes’, vertelt leerkracht Kaja van Dijk.
Image

‘Ik zie kinderen in verwondering’ - Kaja

Geloof doorgeven

‘Ouders die kiezen voor De Regenboog, kiezen ook voor onze christelijke grondslag. Wederzijds respect. Normen en waarden, gebaseerd op de bijbel en het voorleven en meegeven van het geloof aan de kinderen. Om bij te dragen aan een eigen geloofsontwikkeling, op basis van vertrouwen en veiligheid. Dat vinden we erg belangrijk.’

Mooie gesprekken

‘Juf, hoe kan dat dan? Hoe zit dat? Ik vind het mooi als er tijdens het vertellen van een Bijbelverhaal vragen ontstaan en kinderen die stellen. Dat levert vaak mooie gesprekken op. Wij dragen hieraan bij, zodat ieder kind tot zijn/haar eigen geloofsontwikkeling kan komen. De een gelooft heel duidelijk al, de ander vindt het nog moeilijk. Dat mag.’

Kaars aansteken

‘Iedere groep krijgt een paaskaars en elke ochtend mag een kind die aansteken in de kring. We praten over wat ons bezighoudt, gewoon alledaagse dingen. Tijdens het gebed mogen kinderen -als ze dat willen- meebidden en we vertellen een Bijbelverhaal. Daar praten we ook over door. Kinderen krijgen vanaf groep 6 een startbijbel en als ze van school gaan mogen ze die mee naar huis nemen.’
Image
Image

We doen het samen

‘Het is mooi om zo de dag met elkaar te beginnen. Dat doen we trouwens ook met de hele school door een weekopening (vijf keer per jaar), waarbij onze identiteit en het sociaal-emotioneel welzijn samen komen. We betrekken kinderen zoveel mogelijk bij de weekopening. Twee groepen werken samen. De kinderen vertellen bijvoorbeeld een Bijbelverhaal, spelen dit uit en kiezen een bijpassend lied. Naast de weekopeningen vieren we samen het kerst- en paasfeest.’