Samen werken en samen spelen

Samen werken en samen spelen

De Regenboog is een basisschool waar kinderen samen werken en samen spelen, een veilige plek hebben en waar ambitieus gewerkt wordt aan hun ontwikkeling.
Door goed te kijken wat ieder kind aankan en daarop aan te sluiten dagen we kinderen uit om het maximale uit zichzelf te halen. Het allerbelangrijkste is echter dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Met de methode De vreedzame school werken we aan een prettig schoolklimaat. Ook zorgen we dat we voorspelbaar en duidelijk zijn voor kinderen.

De sfeer bij ons op school wordt als heel fijn en rustig ervaren. Dat horen we van ouders, bezoekers en invalkrachten.

De Regenboog is een christelijke school en ons uitgangspunt is: leren leven in de geest van het evangelie. Naar het voorbeeld van Jezus Christus willen wij met de kinderen ontdekken dat het leven zin heeft en dat het de moeite waard is om je in te zetten voor een betere wereld en om te werken aan vrede en gerechtigheid.
Met dit magazine stellen wij ons aan u voor. U leert de school alvast een beetje kennen. We nodigen u echter van harte uit om een kijkje te komen nemen. Zodat u zelf even sfeer kunt proeven.

Namens het team wens ik u veel leesplezier.
Image

Hans Salomons

Directeur