‘We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben’

‘We sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben’

‘De Regenboog is een school waar wij de kinderen een veilige plek bieden en waar ambitieus gewerkt wordt aan hun ontwikkeling. Wij proberen het maximale uit ieder kind te halen. Dit doen we door goed te kijken naar de behoeften van ieder kind, zodat alle kinderen succeservaringen hebben’, vertellen Ingrid Kip en Anita Bremer.
Image

‘We leren met en van elkaar’

Voorspelbaar en duidelijk

‘Het allerbelangrijkste is dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat bereik je door voorspelbaar en duidelijk te zijn. We spreken hier op school dezelfde taal: kinderen weten wat de regels en afspraken zijn en wat er van ze wordt verwacht. We respecteren elkaar, houden het met samen gezellig en als er wel iets aan de hand is dan lossen we dat samen op.’

Vertrouwen

‘Vertrouwen vinden we heel belangrijk. We willen dat ieder kind zich fijn voelt. Voordat kleuters bij ons op school komen, komen ze al een paar dagdelen wennen. We werken met dagritmekaarten, hebben vaste routines voor het spelen en we werken veel met thema’s die bij hun belevingswereld aansluiten. Kleuters leren spelenderwijs. Ouders zien kleuters bij het naar binnengaan soms stampen met hun voeten van 10 naar 0. Dan zijn hun schoenen niet alleen schoon, ze leren ook terugtellen!’
Image
Image

Samen verantwoordelijk

Vanaf de kleutergroepen maken we kinderen al stapsgewijs eigenaar van hun eigen leerproces. Vanaf groep 5 zijn de kinderen aanwezig bij de tienminutengesprekken die we hebben met ouders. Zo praten we niet over de kinderen maar met de kinderen. Kinderen hebben bij ons in school ook een stem. In de leerlingenraad, bijvoorbeeld. Leerlingen - die uit de verkiezingen zijn gekozen - uit groep 6 tot en met 8 hebben het daar met elkaar over zaken die voor de gehele school belangrijk zijn. Zo maken we leerlingen medeverantwoordelijk. Samen maken we de school!’

Lezen is leuk

‘Lezen maken we zo leuk mogelijk, door onder meer veel voor te lezen. Door te lezen vergroot je je woordenschat, herken je woorden eerder en weet je ook beter hoe je ze schrijft en het is goed voor je inlevingsvermogen. We hebben een schoolbibliotheek die ook na schooltijd open is. We besteden op verschillende manieren aandacht aan het lezen. Oudere kinderen lezen jongere kinderen voor en dat is voor beide groepen erg leuk en leerzaam. Tijdens de boekenkring maken kinderen elkaar enthousiast over hun lievelingsboeken.’

Leren programmeren

‘We vinden het ook belangrijk dat kinderen al van jongs af aan de 21e eeuwse vaardigheden leren. Daarom staat robotica ook vast op het programma. Vanaf de kleuters beginnen ze al met programmeren met de Bee-Bot en dit wordt uitgebreid tot het bouwen van een drone in groep 8. Creatief denken, ICT, samenwerken en presenteren. Heel handig als je dat nu al leert.’
Image