We proberen op elk vakgebied het maximaal haalbare uit onze leerlingen te halen. We doen dit door hoge verwachtingen te hebben en leerlingen zelfstandig te leren werken. Talenten groeien alleen maar wanneer ze worden gebruikt. Ook talenten die niet op school getoetst worden vinden we belangrijk. We denken hierbij bijvoorbeeld aan oog hebben voor elkaar en behulpzaam en vriendelijk te zijn. Op cognitief gebied gaan we regelmatig het niveau en de vaardigheden van de kinderen bepalen om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en daarop voort te borduren. We streven naar een doorgaande lijn van de onderbouw naar de bovenbouw. Zowel in leerstof als in regels en afspraken en in leerkrachtgedrag.