C.B.S. ‘De Regenboog’ is een christelijke basisschool. Ons uitgangspunt is: Leren leven in de geest van het evangelie. Naar het voorbeeld van Jezus Christus willen wij met de kinderen ontdekken dat het de moeite waard is om je in te zetten voor een betere wereld en om te werken aan vrede en gerechtigheid. De christelijke identiteit is op verschillende niveaus zichtbaar op school.

Onze normen en waarden zijn gebaseerd op de bijbel. In onze grondhouding willen we leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Dit komt tot uiting in de manier waarop we met onze kinderen en met elkaar omgaan. In de wijze waarop we belangstelling tonen en verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de wereld en in onze relatie met onze kinderen.
Elke dag beginnen we met een dagopening. We gebruiken daarvoor de methode ‘Kind op Maandag’. Op maandag vindt er een weekopening plaats. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er een bijbelverhaal verteld, in de groepen 1 t/m 3 op dinsdag en donderdag. Zo komen de kinderen in aanraking met de geloofservaringen van anderen: mensen uit de Bijbel en uit de (kerk)geschiedenis. Deze kennis is nodig om tot beleving te komen. In de gesprekken die we over deze verhalen voeren proberen we een vertaling te maken naar deze tijd.

Elke dag beginnen en eindigen we met gebed. We geven vorm aan de kerkelijke feestdagen. We vieren jaarlijks gezamenlijk het kerstfeest en het paasfeest. Ook in de verhalen besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen.