De vereniging

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers....

Lees

Identiteit

C.B.S. ‘De Regenboog’ is een christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

We proberen op elk vakgebied het maximaal haalbare uit onze leerlingen te halen.

Lees

Onderwijsresultaten

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd middels behaalde resultaten vast te leggen...

Lees

Onderwijskwaliteit

Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees

Leerplicht en vervolgonderwijs

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel / Hoogeveen / Steenwijk) wil...

Lees