Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer- en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier. Ze hebben niet alleen meer uitdaging nodig, maar ook meer verdieping. ‘Leren leren, dat is heel belangrijk voor deze kinderen. Dat het best even moeite mag kosten én dat fouten maken niet erg is’, legt leerkracht Yvonne Uiterwijk Winkel uit.
Image

‘We bieden meer- en hoogbegaafde kinderen veel uitdaging’

Denktank

‘Speciaal voor kinderen die er met rekenen, taal en/of spelling bovenuit stijgen, hebben we de Denktank opgericht. Eén dag per week krijgen ze per vak een kwartier extra uitleg over verdiepende lesstof, waar ze vervolgens in de klas mee aan het werk kunnen. Zo kunnen ze als ze klaar zijn met hun reguliere werk lekker aan de slag met het extra werk. De Denktank is voor groep 1 tot en met 8. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen hier dus ook naar toe.’

Engels en Spaans leren

‘We gaan in de Denktank dieper in op de lesstof. Kinderen leren ook andere dingen, zoals een tweede taal. Engels voor groep 4 tot en met 6 en Spaans voor groep 7 en 8. Met rekenen maken ze meer wiskundige sommen en we bieden creatief taalgebruik aan. Dit doen we zodat meerbegaafde kinderen leren dat het ook wel moeite mag kosten om iets te leren. Dit zijn ze doorgaans niet zo gewend, omdat de reguliere stof onvoldoende uitdaging voor ze biedt.’

Plusklas

‘Hoogbegaafde kinderen kunnen vanaf groep 7 naar de Plusklas, waar ze één keer per week kinderen van andere scholen ontmoeten. In het reguliere onderwijs komt het ze doorgaans een beetje aanwaaien. Sommige kinderen kunnen zich dan gaan vervelen. In de Plusklas worden ze uitgedaagd, krijgen ze de aandacht en de instructie die ze nodig hebben. Uitdaging is erg belangrijk en we bespreken altijd met ouders wat het beste voor hun kind is.’
Image
Image

Dotatogroep

‘In groep 8 gaan hoogbegaafde kinderen tien woensdagmiddagen naar de Dotatogroep van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Dat is op gymnasiumniveau en is bedoeld om te kijken of het bij ze past. Leren leren, leren plannen en organiseren en ook hier krijgen ze extra werk mee voor op school. Meer- en hoogbegaafde kinderen worden bij ons op school dus uitgedaagd en doen naast het reguliere werk extra werk. Er komt steeds iets bij en zo bereiden we ze goed voor op de vervolgstap: het voortgezet onderwijs.’