‘Onze christelijke identiteit is wie we zijn’

‘Onze christelijke identiteit is wie we zijn’

‘Wij zijn een christelijke basisschool. Ons geloof in Jezus Christus is de bron waar we uit werken. We geven goed onderwijs, we zorgen voor een veilige school, maar dit doen we vanuit ons geloof in, en onze verbinding met Jezus’, vertelt directeur Hans Salomons.
Image

Ark van Noach

‘De Regenboog verwijst naar het verhaal van Noach uit de bijbel. Als Noach weer uit de ark is gekomen nadat de aarde weer droog is, sluit God een verbond. Hij belooft dat hij er altijd voor hem zal zijn. Er staat dan in de bijbel: “Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en tussen de aarde” God verbindt zich met mensen. Dit willen we graag aan de kinderen meegeven. Dat er een God is die een band wil met ons. Die van hen houdt en voor hen wil zorgen.’

Samen uit de bijbel lezen

‘Iedere ochtend is er een dagopening. Dan vertellen we verhalen uit de bijbel, bidden we met de kinderen en praten we met hen over de verhalen. Over wat de verhalen nu nog tot ons te zeggen hebben. We zingen ook iedere ochtend, in alle klassen. Prachtig om te zien dat kinderen uit volle borst meezingen met de liedjes op het digibord. Het is dan een feest om door de gang te lopen!’

Wij zijn een christelijke school en iedereen is welkom’

Image
Image

Samen vieren

‘We vieren natuurlijk ook de christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerst. Kerst vieren we gezamenlijk in de kerk en ouders zijn hierbij welkom. Ook hebben we soms een kerstwandeling waarbij de kinderen uit groep 8 gedeelten uit het kerstverhaal naspelen. Tijdens deze vieringen zingen de kinderen de liederen die ze op school hebben geleerd.’

Alle kinderen zijn welkom

‘Kinderen zingen die liedjes ook thuis. Dat horen we weleens van nieuwe ouders. Ik vind het fijn om te merken dat ook ouders die niet gelovig zijn, zich zo thuis voelen op onze school. Ouders hoeven niet te geloven of naar een kerk te gaan om kinderen bij ons op school aan te melden. Wel vragen we ouders om onze opvattingen te respecteren. We staan open voor alle kinderen.’
Image

Fijne sfeer

‘Identiteit is niet zozeer wat we doen, maar wat we zijn. Wij zijn christelijk en dat merk je in de dagelijkse praktijk. In hoe we met elkaar omgaan. Dat is onze basis. De methode De vreedzame school sluit hier mooi op aan, omdat we hiermee heel concreet afspreken hoe we met elkaar omgaan.’