‘Leren samenwerken
met je medemens'

‘Leren samenwerken
met je medemens'

Wij zijn de enige school in Nederland die De Palm heet. Een uniek naam dus, die goed past bij het dorp waarin we staan: Elim. In de bijbel was Elim een oase in de woestijn met 70 palmbomen waar Mozes met het volk Israël doorheen trok.
Als protestants-christelijke basisschool speelt het geloof in God een belangrijke rol in ons onderwijs. Identiteit is meer dan het lezen uit de bijbel, het is ook hoe je met elkaar omgaat.
Zorgzaam, respectvol, betrokken en met wederzijds vertrouwen en geborgenheid, dat vinden we belangrijk en daar zetten we ons dan ook voor in.

De Palm is een echte dorpsschool waar we kinderen in een veilige, overzichtelijke omgeving begeleiden op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Kinderen worden gezien. We kennen als team alle kinderen die bij ons op school zitten.

We vinden het belangrijk dat kinderen in een goede sfeer leren, maar ook dat ze leren samenwerken en dat ze het gevoel hebben iets te kunnen. Het ontwikkelen van je creativiteit vinden we net zo belangrijk als leren rekenen en lezen. Daarom krijgen kinderen bij ons ook les in tekenen, handvaardigheid en muziek.
Kinderen leren graag en het is aan ons om te zorgen dat ze worden uitgedaagd. Daar doen we iedere dag ons best voor: met heldere uitleg, voorbeelden, afwisseling en aantrekkelijke leermiddelen.

Wij nodigen u van harte uit om een sfeer te komen proeven op onze school.

Namens het team wens ik u veel leesplezier.
Image

Murko Greidanus

Directeur