‘Leren in een goede sfeer’

‘Leren in een goede sfeer’

De Palm is een echte dorpsschool, met een gemoedelijke sfeer en iedereen kent elkaar. In een veilige, overzichtelijke omgeving begeleiden we kinderen op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. ‘Leren in een goede sfeer vinden we erg belangrijk’, legt directeur Murko Greidanus uit.
Image

‘Ieder kind wordt gezien’ - Murko

Ieder kind wordt gezien

‘We hebben een sterk team. Iedere leerkracht is erg betrokken bij het welzijn van de leerlingen en kent ieder kind. Dat betekent ook dat iedere leerling op zijn of haar gedrag kan worden aangesproken. Kinderen worden gezien. Alle leerkrachten kennen alle kinderen. Bij een leerlingbespreking weten we allemaal over wie we het hebben.’

Regulier onderwijs

‘Op De Palm geven we regulier onderwijs. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem: leerlingen worden ingedeeld op basis van leeftijd. De leerkracht legt de stof uit en controleert ondertussen of kinderen het begrijpen. Kinderen die de uitleg snappen mogen aan het werk en de anderen krijgen extra uitleg.’

Eigen leerproces

‘Traditioneel gezien legt de meester of juf de stof uit en doen de kinderen hun werk, maar daar brengen we langzaam verandering in. Dit doen we door kinderen meer bij hun eigen leerproces te betrekken. Zodat ze zelf leren dat ze dingen moeten doen omdat het voor hun eigen ontwikkeling belangrijk is. Het gaat om hun toekomst.’

Leren samenwerken

‘Leren samenwerken, ruimte voor eigen initiatieven, het gevoel iets te kunnen en leren in een goede sfeer, dat vinden we erg belangrijk. Hoe meer wij hier als leerkrachten in slagen, hoe beter kinderen tot leren komen. Het gaat bij ons op school niet alleen om het hoofd. Hart en handen doen net zo goed mee: ontwikkeling van creativiteit vinden we daarom ook heel belangrijk.’

Burgerschap

‘We luisteren naar elkaar en houden rekening met elkaars mening. De school is de samenleving in het klein en we laten kinderen kennismaken met de democratie en het in de praktijk brengen van burgerschap. De democratisch gekozen Leerlingenraad is hiervan een goed voorbeeld.’

Werken op chromebooks

‘Kinderen leren graag en het is aan ons om te zorgen dat ze worden uitgedaagd. Daar doen we iedere dag ons best voor: met heldere uitleg, voorbeelden, afwisseling en aantrekkelijke leermiddelen. Vanaf groep 5 werken kinderen voor taal, spelling en rekenen op chromebooks. Het mooie is dat het programma analyseert wat goed en fout gaat en de stof daarop aanpast.’
Image
Image

Geen toetsenstress

‘Kinderen hebben bij ons geen toetsenstress. Natuurlijk nemen we twee keer per jaar een Dia-toets af, maar een kind is meer dan een toets-score. Het beste leerlingvolgsysteem is de leerkracht, die het kind elke dag in de klas heeft en ziet hoe hij of zij zich ontwikkelt.’