‘We geven kleuters tijd om te groeien'

‘We geven kleuters tijd om te groeien'

Als je voor het eerst naar school gaat, is dat best wel even wennen. ‘Het belangrijkste is dat kleuters met plezier naar school gaan. Want als ze dat doen, komt de rest vanzelf’, zegt leerkracht Monique Pekel van groep 2.
Image

Samen in de kring

‘Ritme, structuur en hoe je met elkaar omgaat, daar zijn we in het begin veel mee bezig. Want het is natuurlijk wennen als je voor het eerst bij ons op school komt. We proberen een veilige omgeving te creëren in de groep. Dat doen we door veel structuur te bieden. ’s Ochtends gaan we samen als groep de school binnen en in de kring lezen we eerst alle namen. Ik zeg ieder kind goedemorgen en dan zeggen ze goedemorgen terug. Heb je nieuwe kleding aan? Wat zit je haar mooi! Het is echt even een moment waarop je aandacht hebt voor een kind.’

‘Kleuters leren spelenderwijs’ - Monique

Spelen en werken

‘In de ochtend hebben we altijd een speelwerkmoment. Dat kan het bouwen van een huis zijn of een spinnenweb maken met Kapla. De werkjes sluiten altijd aan bij het thema waar we mee bezig zijn. In groep 2 krijgen kinderen een soort weekopdracht, zodat ze al een beetje leren plannen. Willen ze liever met iets beginnen dat ze al goed kunnen of juist eerst met iets moeilijkers? Dat mogen ze zelf al een beetje bepalen.’

Werk bekijken

‘We proberen elke keer als we hebben gewerkt te evalueren in de kring of al tijdens het spel. Dan bekijken we het werk en vragen we hoe het ging. Wat heb je geleerd? Hoe zou je het een volgende keer doen? Belangrijk is dat kleuters leren dat ze nog niet alles hoeven te kunnen. Je bent immers op school om te leren.’
Image
Image
Image

Spelenderwijs leren

‘Tellen, taal en rijmen, klanken: kleuters leren dit spelenderwijs. In de kring bieden we vaak een gezamenlijke activiteit aan. Welke klanken hoor je? We hakken woordjes in stukjes. Vervolgens zie ik dat sommige kinderen het toepassen in het spel. Zo leuk om te zien! We leggen niet veel druk op kleuters. De een is nu eenmaal sneller dan de ander en er zit qua leeftijd veel verschil in een kleutergroep. We geven ze de tijd om te groeien en te ontwikkelen. Kleuters die moeite met een bepaald onderdeel hebben, helpen we door daarvoor een extra spelletje of opdracht te doen. Andersom is dat ook zo: sommige kinderen uit groep 2 leren zichzelf al een beetje lezen. Die proberen we dan extra uit te dagen. Maar als ze liever willen spelen, dan laten we ze fijn spelen.’