‘Uw kind is zichtbaar op Het Palet’

‘Uw kind is zichtbaar op Het Palet’

Ons motto? Uw kind is zichtbaar op Het Palet. Directeur Harm Jan Zomer vertelt hoe we dat vormgeven in de dagelijkse praktijk. ‘De kleinschaligheid van onze school geeft een veilig gevoel. Mijn collega’s en ik kennen de namen van de kinderen.’
Image

Regulier onderwijs

‘We werken met een vast weekrooster. De basisvaardigheden, ook wel de belangrijkste vakken zoals rekenen, lezen en schrijven concentreren we zoveel mogelijk op de ochtend. De middag wordt dan gebruikt voor wereldoriëntatie, gym, muziek, verkeer en creatieve vakken.’

Wat heeft een kind nodig?’ - Harm Jan

Kleine klassen

‘We zijn een relatief kleine school en daarom werken we ook met combinatiegroepen. Dat proberen we vooral in de bovenbouw te doen, omdat de kinderen daar net even iets zelfstandiger kunnen werken. We werken met het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. Er is veel ambulante hulp beschikbaar, binnen en buiten de groep, om te zorgen dat ieder kind sprongen maakt in zijn ontwikkeling.’

Positief zijn

‘We geven les in goed gedrag en als kinderen zich daaraan houden, belonen we ze daarvoor. We benaderen kinderen altijd op een positieve manier, omdat we willen dat ze opgroeien tot volwassenen met voldoende eigenwaarde om zich zelfstandig te redden in onze maatschappij. Daarvoor werken we met de methode met Positive Behavior Support (PBS).
Image
Image
Image

Veilige omgeving

‘Wat heeft een kind nodig? Daar kijken we heel goed naar. We hebben bijvoorbeeld op gezette tijden signaallunches, waarin we als collega’s op hoofdlijnen de zorg in onze klassen bespreken. Zo weten collega’s van elkaar wat er speelt in de groepen. Stel er gebeurt iets op het schoolplein en een kind dat niet in jouw klas zit vertoont “ander” gedrag. Jij weet dat dat er een hoop druk op het kind staat. Dan benader je zo’n kind anders. Met meer begrip. Die kleine dingen dragen er ook aan bij dat kinderen zich gezien voelen.’