Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs door middel van onder meer Cito-toetsen. De kinderen in groep 8 doen voor de schoolkeuze een eindtoets. Dit is de IEP- eindtoets. In april 2019 heeft de inspectie onze school bezocht voor een kort (bestuurs-) onderzoek. Het pedagogisch klimaat, de zorg en de opbrengsten zijn hier besproken. Het Palet heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Onze school valt onder het basistoezicht.

Eindtoets gegevens:
De IEP-eindtoets gegevens van 2016-2017: 70
De IEP-eindtoets gegevens van 2017-2018: 75
De IEP-eindtoets gegevens van 2018-2019: 90

Aan het eind van schooljaar 2019 - 2020 hebben 11 leerlingen onze school verlaten. Door het uitvallen van lessen vanwege corona is er afgelopen schooljaar geen officiële eindtoets afgenomen. We hebben over dit schooljaar dus ook geen gegevens.

Aan het eind van schooljaar 2020 – 2021 hebben 15 leerlingen onze school verlaten. Door de geldende maatregelen rondom corona tellen de opbrengsten niet officieel mee. Over dit schooljaar communiceren wij dus ook geen gegevens.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Wij richten ons schoolbreed op het continu verbeteren van resultaten.
Wij zijn van mening dat gegevens over opbrengsten lees- en interpretatiebegeleiding nodig hebben. Hoe zijn de resultaten behaald? Welke inspanning is geleverd? Zijn aspecten als persoonlijke ontwikkeling en geestelijk welbevinden niet even belangrijk? En zijn deze laatste wel te meten? We willen alert en kritisch blijven op ons handelen. Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?