We vinden de Bijbel de basis en inspiratiebron van het omgaan met elkaar en met jezelf.
 • Daarom is ons uitgangspunt dat ouders/ verzorgers, leerkrachten en kinderen respectvol en vergevingsgezind met elkaar omgaan.
 • Daarom leren we de kinderen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor zichzelf, hun gedrag, hun leren, de ander en de omgeving.
 • We weten dat kinderen uniek zijn en volop mogelijkheden hebben op; emotioneel, motorisch, creatief, cognitief en sociaal gebied.
 • We willen een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van kinderen.
 • We vinden dat alle kinderen kansen moeten krijgen zich optimaal te ontplooien en ontwikkelen.
 • Daarom werken we aan een klimaat waardoor kinderen met plezier naar school gaan: school is leuk en lachen is gezond.
 • Daarom laten we kinderen voelen en weten dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn.
 • Daarom ligt de kennis die we overbrengen dicht bij de belevingswereld van kinderen.
 • We weten dat relatie, veiligheid, competentie en autonomie basisbehoeften zijn waarbinnen het kind (de ouder/verzorger, de leerkracht) zich goed voelen.
 • Daarom werken we aan een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen.
 • Daarom geven we kinderen vertrouwen.
 • Daarom zorgen we ervoor dat elk kind het gevoel heeft zich te ontwikkelen en grip krijgt/heeft op de leerstof die we aanbieden.