Het Palet is een protestants-christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Voor ons heeft het geloof te
maken met de praktijk van alledag. We maken allemaal onderdeel uit van dezelfde samenleving. Ieder kind mag zijn zoals het is. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk woont, dat je samen de wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn medemens te maken. We leven niet op eilandjes maar zijn medeverantwoordelijk voor de naaste. Iedere dag beginnen en eindigen we met een lied of een gebed. We vertellen verhalen uit de bijbel en soms ook gewone verhalen waarin bijbelse waarden terugkomen. We noemen dit spiegelverhalen.