‘Lessen in goed gedrag'

‘Lessen in goed gedrag'

Lezen en rekenen kun je niet in één keer. Dat moet je leren. Hoe gedragen we ons en hoe gaan we met elkaar om? Ook dat is iets dat je moet leren. ‘We geven daarom les in goed gedrag en dat belonen we ook’, zegt onderwijsassistent Jacqueline van Wilsum.
Image

PBS is schoolbreed

‘Het Palet is een gecertificeerde PBS-school en daar zijn we hartstikke trots op. Met Positive Behavior Support (PBS) beloon je goed gedrag. Het is een manier van leven op school. Het is een schoolbreed gedragen systeem, waarin we hebben afgesproken hoe we met elkaar omgaan en hoe we lesgeven.’

Goed voorbeeld zijn

‘Kinderen kunnen niet weten hoe het moet als je ze geen goed voorbeeld geeft. Dus we geven lessen in goed gedrag en we zijn een voorbeeld. We willen het iedere dag beter doen. Als je naar de wc gaat, hoe doe je dat? Doorspoelen, handen wassen, de papiertjes in de prullenbak en we doen de deur weer dicht. Zo hebben we ook lessen over hoe gedraag je je op het schoolplein, hoe gedraag je je in de groep en hoe ga je om met pesten.’

Bandjes verdienen

‘Als kinderen weten wat er van ze wordt verwacht, gaan we vervolgens het goede gedrag belonen. Dat doen we met bandjes. Zit een kind, dat moeite heeft met stilzitten, ineens rustig tijdens het kringgesprek? Hop, dan krijgt die een bandje. Bij vijf bandjes volgt de beloning. Voorlezen op de stoel van juf, bijvoorbeeld. Maar voor elk kind geldt.. je weet nooit wanneer je er één krijgt. De meester of juf probeert het zo evenredig mogelijk te verdelen. Want ook de kinderen die goed gedrag laten zien mogen we niet over het hoofd zien.’
Image
Image

Grabbelen

‘Het systeem is van groep 1 tot en met 8 hetzelfde. Bij goed gedrag krijg je een bandje, maar de beloning is anders. Groep 1 tot en met 3 mogen bij vijf bandjes grabbelen. Bij de andere groepen bedenken we samen met de kinderen wat de beloning zijn waaruit ze mogen kiezen. Dat is belangrijk. Want zo wordt het van hen en vinden ze het leuk. Dat motiveert.’

‘Elk kind is een spetter!’ - Jacqueline

Groepsbeloning

‘In groep 3 tot en met 8 is er ook een groepsbeloning. Een kwartiertje extra buitenspelen, bijvoorbeeld. PBS brengt zoveel rust in de klas en op school. Als team kunnen we ieder kind aanspreken, want de regels zijn in de hele school hetzelfde. “Wat is ook alweer de afspraak?”, vragen we als we negatief gedrag zien. “Oh ja!”, hoor je dan.’

Plezier!

‘Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid staan centraal op Het Palet. Dat geven we met groene, oranje en donkerblauwe spetters aan door de hele school. Als deze drie in balans zijn, voelt een kind zich veilig. En wat je dan krijgt? Plezier!’
Image