‘De bijbel als Gods woord staat centraal’

‘De bijbel als Gods woord staat centraal’

Als christelijke school vinden we Gods woord belangrijk en dat proberen we ook door te geven aan onze leerlingen. ‘We leven vanuit de waarden die in de bijbel worden aangedragen en we vragen van ouders om die te onderschrijven’, zegt kleuterleerkracht Tjitske Pel.
Image

Licht van God

‘We starten als leerkrachten de dag op onze eigen manier. Kleuters gaan eerst even lekker vrij spelen, zodat ze daarna rustig in de kring kunnen zitten voor de dagopening. Dan doen we de lampen uit, steek ik een kaarsje aan en leg ik uit dat dit het licht van God is.’

Kinderen vinden bijbelverhalen prachtig!’ - Tjitske

Kind op Maandag

‘Kind op Maandag is een mooie manier om verhalen uit de bijbel begrijpelijk te maken voor jonge kinderen. Deze methode biedt voor elke week een verhaal, een tip, vertelling, een keurplaat, lied en uitwerking.’

Prachtige bijbelverhalen

‘Kleuters vinden die verhalen prachtig. Er zijn heel wonderlijke verhalen en soms is het wel even zoeken naar een balans, omdat ze het wel heel letterlijk nemen. Jezus die over het water kan lopen bijvoorbeeld…. In de bijbel vind je ook heel mooie geschiedenisverhalen van reizen die worden gemaakt; God met zijn volk op weg. Dat zijn prachtige vervolgverhalen.’
Image
Image

Handpoppen Mies en Max

‘We lezen iedere week twee verhalen en die zijn voor elke groep hetzelfde, wel op niveau natuurlijk. De verwerking is ook voor iedere groep anders. Kind op Maandag sluit aan op de leeftijd en belevingswereld van kinderen. De andere drie dagen zijn we bezig met de verwerking. Dan hebben we bijvoorbeeld een spiegelverhaal over vriendschap. Ik gebruik daar bij de kleuters de handpoppen Mies en Max voor, die dan van alles beleven.’

Leren bidden

‘Hoe pas je toe wat je in de bijbel hebt gelezen? Daarover gaan we met kinderen in gesprek en we leren ze ook bidden. In de bovenbouw doen kinderen dat met elkaar en brengen ze ook punten in, bij kleuters hebben we het vaak eerst over de vraag wat bidden is. Het is vaak nog een beetje abstract voor ze.’

Omgaan met elkaar

‘We vieren samen de christelijke feestdagen en we proberen één keer per jaar een dienst in de kerk te houden. Maar identiteit is meer dan godsdienst alleen. Het is sfeer, omgaan met elkaar, hoe los je conflicten op, respect voor de ander en elkaar in de waarde laten. We staan open voor de ervaringen van leerlingen die een ander geloof hebben. Vooral in de bovenbouw kunnen hierdoor mooie gesprekken ontstaan.’
Image
Image

Lekker veel zingen

‘Zingen doen we ook veel en graag. Niet alleen met Kind op Maandag, ook met YouTube. Dat gebruiken we veel. We geven als leerkrachten op onze eigen manier invulling aan de identiteit van onze school. We zijn christelijk, maar iedereen beleeft het geloof op een andere manier. We respecteren elkaar en laten elkaar in onze waarde. Die vrijheid hebben we. Waardevol en dat geven we door aan onze leerlingen.’