‘Spelen is ontwikkelen’

‘Spelen is ontwikkelen’

‘Kleuteronderwijs is het echt het allerleukste!’, zegt specialist het jonge kind Mariët ’t Hart. Kleuters ontwikkelen zich via spel en daarvoor bieden we bij ons op school alle ruimte en mogelijkheden. Met themahoeken, een speellokaal, veel buiten spelen en tussendoor zijn er veel spelletjes in de kring en aan tafel. ‘We sluiten aan bij wat kleuters nodig hebben.’
Image

Lekker spelen

‘Laat kleuters lekker spelen. Wij zorgen er wel voor dat het zinvol is. Met nieuwe thema’s, door nieuwe woorden aan te bieden, nieuwe liedjes, door veel voor te lezen en nieuwe begrippen. Leerdoelen verwerken we in spelletjes. Dat is veel kleutervriendelijker dan dat je zegt: “Kom, we gaan nu een werkblad maken.’

Stiekem leren tellen

‘We doen heel veel spelletjes. Bij het thema boerderij hebben we bijvoorbeeld het spelletje Plak. Eén kind gaat naar de gang, de rest pakt allemaal diertjes en we spreken af welk diertje plakt. Het kind dat van de gang komt, mag gaan tellen en mag zelf weten op welke manier. Als hij het diertje aanraakt dat plakt, roepen we allemaal: plak! Superleuk. En ondertussen zijn de kinderen mooi de hele tijd aan het tellen.’
Image
Image

Goed kijken

‘Aan de andere kant sluiten we ook aan bij waar kinderen mee bezig zijn. Soms zie je dat ze in de zandbak of bij de watertafel iets heel zinvols aan het doen zijn. We hebben oog voor kleine dingen. Als ze aan het wegen zijn, pak ik ook nog wat spullen erbij zodat ze kunnen kijken wat zwaarder is.’

Kind ondersteunen

‘We werken als kleuterleerkrachten doelgericht en kijken goed naar kinderen om te kijken waar ze ongeveer zouden moeten staan. We denken na over welke stof of activiteit we aanbieden en hoe we een kind het beste kunnen ondersteunen.’

Lekker kleuteren

‘Kleuteronderwijs vraagt een andere aanpak van een leerkracht. Kleuters ontwikkelen zich anders en dat is niet zo meetbaar als in de midden- en bovenbouw. Kleuters leren sprongsgewijs en daarom kiezen we ervoor ze te observeren. Zij kunnen soms die vertaalslag van beeldend/concreet naar papier/abstract nog niet maken, daarom hebben Cito-toetsen nog niet zoveel zin. Met behulp van onze observaties en het leerlingvolgsysteem (Bosos) kunnen wij beoordelen of een kind toe is aan een volgende stap. Laat ze lekker kleuteren voordat ze naar groep 3 gaan.’

‘We doen heel veel spelletjes’ - Mariët