Wij laten
ieder kind schitteren!

Wij laten
ieder kind schitteren!

Wij laten ieder kind schitteren! Deze ambitie maken we op onze school voor ieder kind waar. We bereiken dit door goed onderwijs te geven in een prettig schoolklimaat. De school is gehuisvest in een mooi gebouw. We vormen een onderdeel van de Brede School Krakeel. Binnen deze BSK streven we naar een goede samenwerking om ieder kind ontwikkelingskansen te bieden.

We weten dat je met en van elkaar leert. Daarom werken we aan aandacht en respect voor elkaar, waardoor iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Een kind moet zich welkom voelen, samen kunnen werken en plezier hebben.

We geloven dat ieder kind mede-eigenaar is van zijn eigen leerproces. Dit doen we samen met ouders. We staan voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. We vinden dat duidelijkheid, rust en structuur voorwaarden zijn zodat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.

Een veilig schoolklimaat is voor kinderen een basisvoorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. CBS De Morgenster heeft gekozen voor een schoolbrede, preventieve aanpak waarbij het focussen op positief goed gedrag en sociaal-emotioneel leren belangrijke pijlers zijn. Ons uitgangspunt? Goed gedrag kun je leren!

Onze afspraken zijn gebaseerd op de kernwaarden:

  • respect
  • veiligheid en
  • verantwoordelijkheid

Wij geven u heel graag een rondleiding door onze prachtige school.

 

Namens het schoolteam,

Image

Inge Tigelaar-Veerbeek

Locatiedirecteur