‘Lekker creatief bezig zijn tijdens dramales’

‘Lekker creatief bezig zijn tijdens dramales’

School is ook de plek waar je je creatieve talenten kunt ontdekken. Bij ons staat dramales voor groep 1 tot en met 4 dan ook vast op het lesrooster. ‘Daardoor leren kinderen spelenderwijs ook meer woorden kennen’, vertelt Ria Scheffer. Zij is taalcoördinator en interne cultuurcoördinator op CBS De Morgenster.
Image

Speel je wijs

‘Iedere maandag geef ik aan zes groepen dramales’, vertelt Ria Scheffer. ‘En dat is echt fantastisch om te doen. We gebruiken de methode Speel je wijs woordenschat. Je begrijpt woorden beter als je ze daadwerkelijk beleeft. Je gebruikt je hele lijf en niet alleen je hoofd. Dit is een mooie manier om de woordenschat van jonge kinderen op een speelse manier te vergroten.’

Uiten van emoties

‘Het mooie is dat kinderen niet alleen meer woorden leren kennen. Ze leren ook samenwerken, hoe je met elkaar omgaat, zich inleven in een ander en hun emoties te uiten. Ik zie ook hun zelfvertrouwen groeien. Als je bijvoorbeeld niet zo goed bent in rekenen en spelling, maar wel heel goed in een creatief vak dan bloei je tijdens deze lessen helemaal op. Ik zie deze kinderen schitteren tijdens de dramalessen!’

‘Spelenderwijs leer je meer woorden’

Image

Sterrenzaal

‘In ons speellokaal staat ook een podium dat we tijdens de toneellessen omtoveren tot Sterrenzaal. Van jongs af aan leren kinderen al hoe het is om op de planken te staan. De meeste vinden dat echt geweldig. Ook kinderen uit groep 5 tot en met 8 krijgen dramales, maar deze wordt door de eigen leerkracht gegeven.’
Image
Image

Met plezier lezen

‘Taal is zo belangrijk, dat komt in alle vakgebieden terug. We besteden bij ons dan ook veel aandacht aan lezen en dan vooral het plezier in lezen. In de kleutergroepen wordt veel voorgelezen. Door het bevorderen van het leesplezier, wordt het leesbegrip ook verbeterd. Naast leesbevordering gebruiken we ook de aanpak van Close Reading om het begrijpend lezen aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is om bij een tekst over een schilderij in het museum, de kinderen als opdracht het schilderij na te laten tekenen. Dan moeten ze heel precies de tekst lezen, zonder dat ze het zelf door hebben. Lezen is leuk en dat laten we zien. Wij lezen zelf ook tijdens het stillezen. Goed voorbeeld doet volgen.’