Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs door middel van Cito-toetsen, methode gebonden toetsen en T&L. De kinderen in groep 8 doen het schooleindonderzoek IEP van bureau ICE. In 2019 heeft de inspectie onze school bezocht voor een onderzoek. De Inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. CBS De Morgenster valt onder het normale basistoezicht (www.onderwijsinspectie.nl). Meer informatie en cijfers vindt u op www.scholenopdekaart.nl.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Wij richten ons op schoolbreed op betere resultaten. Onze school is van mening dat deze gegevens lees- en interpretatiebegeleiding nodig hebben. Hoe zijn de resultaten behaald? Welke inspanning is geleverd? Zijn aspecten als persoonlijke ontwikkeling en geestelijk welbevinden niet even belangrijk? En zijn deze laatste wel te meten? Toch willen we alert en kritisch blijven op ons handelen. Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?