We weten dat je met en van elkaar leert. Daarom werken we aan aandacht en respect voor elkaar, waardoor iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Een kind moet zich welkom voelen, plezier hebben en samen kunnen werken. We geloven dat ieder kind mede-eigenaar is van zijn eigen leerproces. Samen met ouders staan we voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen. We vinden dat duidelijkheid, rust en structuur voorwaarden zijn zodat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.

Een veilig schoolklimaat is voor kinderen een basisvoorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. CBS De Morgenster heeft gekozen voor een schoolbrede, preventieve aanpak waarbij het focussen op positief goed gedrag en sociaal-emotioneel leren belangrijke pijlers zijn. Positive Behaviour Support is een schoolbrede aanpak van gedrag met als uitgangspunt: Goed gedrag kun je leren. Onze afspraken zijn gebaseerd op de kernwaarden:

  • respect,
  • veiligheid en
  • verantwoordelijkheid.
De tweede pijler is Kwink: een methode voor sociaal-emotioneel leren. Door de Kwink-lessen leren kinderen zichzelf beter kennen, goed omgaan met anderen en sterk in hun schoenen te staan. Zo wordt er indirect ook gewerkt aan Burgerschap. Burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Wij willen de kinderen laten ontwikkelen tot verantwoordelijke en actieve burgers in onze samenleving. Kinderen leren om naar elkaar te kijken, zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en de ander. Zij leren een stem te hebben in de klas en in de school. Zo mogen de kinderen meedenken over activiteiten en vieringen in de klas, op school en in de omgeving.