Leren van de wereld in het klein

Leren van de wereld in het klein

De wereld ontdekken doe je niet alleen door het maken van opdrachten in een lesboek. Dat doe je samen. Samen met een klasgenootje op onderzoek uit. ‘Wij gebruiken voor onze lessen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek de methode Blink. Hiermee prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen’, vertelt leerkracht Ruth Hoogeveen.
Image

Wereldsterren

‘Wij leggen tijdens de Blink-lessen vaak een link met de actualiteit. Dat vinden kinderen leuk; ze worden erdoor getriggerd. Bij het thema wereldsterren uit de geschiedenis kozen kinderen heel verschillend. Van muzieksterren tot Anne Frank, maar zo breed mag het ook zijn.’

Enthousiaste kinderen

‘Tijdens onze Blink-lessen krijgen kinderen van groep 4 tot en met 8 eerst vier lessen over het thema. Vervolgens toetsen we of ze alle stof begrijpen en dan begint het leukste gedeelte: op onderzoek uit! Een rekenles wordt volgens een vaste structuur gegeven, maar met Blink kun je vrijer zijn en kinderen meer zelf laten bepalen. Dat vinden ze alleen maar heel erg leuk. “Oh juf, gaan we nog Blinken?”, vragen ze vaak.’
Image
Image

‘Heel motiverend om een Blink-les te geven’

Leuke les

‘Ook als leerkracht is het ontzettend motiverend om deze les te geven. Ik leer mijn leerlingen op een andere manier kennen. De een is heel goed in het vergaren van informatie op internet, de ander kiest juist voor een creatieve uitwerking en knutselt bijvoorbeeld een museum in elkaar. Of maakt een poster van Maarten Luther King. Dat hangt helemaal van het thema af.’

Talenten

‘De wereld ontdekken, informatie vergaren en dat in een mooi eindproduct verwerken. Mooi om te zien hoe ze vol trots het eindresultaat presenteren. We hebben allemaal onze eigen talenten. Het is mooi om te zien hoe iedere leerling op een zijn of haar eigen manier tot leren komt.’