Samen het leven leren

Samen het leven leren

De Krullevaar is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. Het eerste basisprincipe van Jenaplan sluit wat ons betreft naadloos aan op de manier waarop wij naar geloof kijken. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met verschillen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.
De Krullevaar is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. Het eerste basisprincipe van Jenaplan sluit wat ons betreft naadloos aan op de manier waarop wij naar geloof kijken. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met verschillen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.

Kinderen zitten bij ons in een stamgroep. Een onder-, midden-, of-bovenbouwstamgroep. Verschillende jaargroepen en niveaus zitten bij elkaar in één groep. Wij vinden het waardevol om uit te gaan van verschillen en zo van elkaar te leren en rekening met elkaar te houden. Kinderen ervaren in een bouw de rol van jongste, middelste en oudste kind. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. De juf of meester is de leider van die stamgroep.

We houden ons als jenaplanschool natuurlijk aan de wettelijke kerndoelen, maar wij vinden méér belangrijk! We willen dat kinderen zich ook ontwikkelen in de volgende vaardigheden/ essenties: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.
De driehoeksrelatie tussen kind-ouder-stamgroepleider vinden wij erg belangrijk. Samen werken we aan een hechte werk-en leefgemeenschap. Ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren.
Samen het leven leren.

Maak gerust een afspraak om de sfeer op onze school te komen proeven!

Namens het team wens ik u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Josien Koops

Directeur