‘Leren door projecten en thema's’

‘Leren door projecten en thema's’

Kinderen leren oriënterende vakken zoals geschiedenis, natuur/techniek en aardrijkskunde bij ons op school niet uit een methode. We werken met projecten, waarbij ze ook zelf inspraak hebben. In deze projecten integreren we rekenen, lezen, taal en spelling. ‘Ze vinden het fantastisch’, zegt stamgroepleider Linda Hoogeveen enthousiast.
Image

Projecten en thema's

‘We werken meestal per stamgroep aan een project. De onderbouw werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Het gaat dan om dingen die kleuters op dat moment kunnen zien: eikels in de herfst en bloemetjes in bloei tijdens de lente, bijvoorbeeld. Daarnaast komen kleuters zelf ook met thema’s, zoals het lichaam, de ridders of het ziekenhuis. Het is de taak van de stamgroepleider om doelgericht te werken, zodat alle doelen aan bod komen.’

Teksten schrijven

‘In alle bouwen wordt er veel aandacht besteed aan het schrijven van teksten. We kunnen heel veel doelen behalen door de teksten in te zetten tijdens projecten en thema’s. In de taaldrukhoek oefenen we druktechnieken voor het maken van illustraties.’

Hersenhotel

‘We betrekken kinderen bij het kiezen van een project. Zo koos mijn stamgroep ervoor om meer te willen weten over de hersenen naar aanleiding van het boek ‘Het Hersenhotel’. Het mooie van projecten is dat kinderen ongemerkt aan de basisvakken werken. Maar ze leren ook samenwerken en gebruikmaken van elkaars talenten. Tijdens de weeksluiting presenteren de kinderen wat ze hebben geleerd aan de rest van de school en hun ouders.’

‘Kinderen zijn zó betrokken’ - Linda

Kindgesprekken

‘We gaan regelmatig met kinderen in gesprek. Tijdens deze kindgesprekken vragen we hoe het gaat, hoe een kind zich in de klas voelt en waar we nog aan kunnen werken. Tijdens de Kwink-lessen besteden we aandacht aan hoe om te gaan met elkaar en dat ieder kind zichzelf mag zijn. We hebben het over het communiceren met elkaar en elkaar helpen. Daarnaast richten we ons op het afspreken van een groepsmissie en groepsregels. Die hangen aan de muur, met alle handtekeningen eromheen. Op die manier maak je kinderen medeverantwoordelijk voor hoe het er in de klas aan toegaat. Aan het eind van de dag is er in elke dag een evaluatie in de groepen en kijken we wat er goed ging en wat beter kan. Dat nemen we mee naar de volgende dag.’
Image
Image

Structuur en vrijheid

‘Ons onderwijs is een continu verbeteringsproces. We bieden veel structuur, onder meer door een dagplanning. Na de gezamenlijke verwerking is er mogelijkheid om verder te werken aan eigen leerdoelen in Snappet. Daarnaast kunnen kinderen tijdens de creatieve middagen hun andere talenten verder ontdekken. We bieden handvaardigheid, tekenen, techniek en muzieklessen.’