De Krullevaar is een christelijke basisschool. Het christelijke karakter wordt vormgegeven in de wijze waarop we samen leven en leren met de bijbel als uitgangspunt en inspiratiebron. De christelijke identiteit is daarom sterk gerelateerd aan de pedagogische en didactische identiteit van onze school. We maken gebruik van de methode Kind op Maandag.