De vereniging

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers....

Lees

Identiteit

De Krullevaar is een christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

Op basis van gesprek, werk, spel en viering en de zeven kernkwaliteiten van...

Lees

Onderwijsresultaten

Op de Krullevaar hebben we jaarlijks twee vaste toetsmomenten. Deze momenten zijn in januari en juni.

Lees

Onderwijskwaliteit

Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees

Leerplicht en vervolgonderwijs

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel / Hoogeveen / Steenwijk) wil...

Lees