'Hoogbegaafde kinderen krijgen les op eigen niveau'

'Hoogbegaafde kinderen krijgen les op eigen niveau'

Hoogbegaafde kinderen kunnen fulltime onderwijs op hun eigen niveau volgen op onze kwadraatafdeling, die in het schoolgebouw van de Krullevaar zit. ‘Voor hoogbegaafde kinderen is het prettig om te ervaren dat het anders zijn niet vreemd is. Ze zijn hier niet langer een buitenbeentje’, zegt leerkracht Delia Schouten.
Image

'Ouders zijn blij dat hun kind het weer fijn heeft op school' - Delia

Korte instructie

‘We bieden in ons kwadraatonderwijs rekenen, taal en spelling aan op het eigen niveau van het kind. Het is écht een misvatting dat je geen instructie nodig hebt als je hoogbegaafd bent. We geven continu individueel een korte instructie en dan mogen de kinderen zelf aan de slag. Een hoogbegaafd kind is niet het kind dat alle antwoorden weet. Het zijn in ieder geval niet de kinderen die ik in mijn klas heb.’

Leren leren

‘We bieden veel structuur, veiligheid en besteden aandacht aan executieve vaardigheden zoals het leren leren. Fouten maken mag. Leren is een proces en het mag best even moeite kosten. Dat is iets wat we onze leerlingen meegeven. Perfectionisme, faalangst, lichamelijke onrust, dichtslaan, heftige emoties: hoogbegaafde kinderen zijn meestal heel gevoelig. Ook voor prikkels die binnenkomen. Het kan muisstil zijn in de klas, terwijl een hoogbegaafd kind het heel rumoerig ervaart.’

Kind op zijn plek

‘De kwadraatafdeling op de Krullevaar bestaat uit twee klassen van ongeveer tien kinderen. Zij krijgen les in stamgroepen, hierin zitten kinderen van verschillende jaargroepen. We hebben twee stamgroepen: 3/ 4/ 5/ 6 en 6/7/8. Voor elke leerling kijken we heel specifiek waar hij of zij het beste op zijn plek zit en hoe hij of zij tot ontwikkeling komt. De rol van jongste, oudste middelste in de stamgroep werkt heel goed voor hoogbegaafde kinderen. Elke rol heeft een andere verantwoordelijkheid.’

Passend onderwijs

‘In de middenbouw brengen we veel structuur aan en focussen we op strategisch leren. In de bovenbouw laten we onze leerlingen iets meer los om – als ze rekenen, lezen en spelling af hebben – eigen onderzoekjes op te zetten. Of ze verdiepen zich in Spaans, techniek of Scratch (programmeren).’
Image
Image

Saamhorigheid

‘Door deze werkwijze en benadering, en het samen leren, samen werken, samen ontdekken met gelijkgestemden, ervaren hoogbegaafde kinderen dat school toch een plek van veiligheid, saamhorigheid en ontwikkeling kan zijn.’

Herkennen

‘Hoogbegaafde kinderen die in het regulier onderwijs vastlopen en wellicht zelfs thuis komen te zitten, hebben soms al veel meegemaakt voordat ze bij ons komen. Wij zien heel duidelijk of het kind overeenkomsten vertoont met hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge Cito-score of IQ alleen.’