‘Geloven is meer dan lezen uit de Bijbel'

‘Geloven is meer dan lezen uit de Bijbel'

De Krullevaar is een christelijke basisschool, waar het geloof in God en de bijbel centraal staan. ‘We staan open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar’, vertelt stamgroepleider Renate Breukelman.
Image

Weekopening

‘Iedere maandagochtend openen we met alle groepen de nieuwe week. Dan leggen we het nieuwe thema uit, bidden we samen, zingen een lied en doen iets anders dat past bij het thema. De viertafel staat centraal tijdens de weekopening, met daarop een kleed, een Paaskaars en een kinderbijbel.’

Kind op Maandag

‘We vertellen twee of drie keer per week een Bijbelverhaal en proberen daarmee een link te leggen met de actualiteit. In alle groepen werken we met Kind op Maandag. Deze methode brengt Bijbelverhalen dichtbij de belevingswereld van kinderen. Met thema’s, liedjes, iets te knutselen en filmpjes.’

Samen bidden

‘De rest van de week beginnen we in iedere groep met een dagopening in de kring. Ook dan besteden we aandacht aan onze christelijke identiteit door bijvoorbeeld te zingen, te bidden of een kaars aan te steken. We hebben een continurooster, dus kinderen eten op school en bidden gezamenlijk voor de lunch. Voordat we aan het einde van de schooldag naar huis gaan, bidden of zingen we ter afsluiting.’
Image
Image

Samen vieren

‘En natuurlijk vieren we de christelijke feestdagen. We proberen hierin te variëren tussen vieringen in de groep, met de hele school (met of zonder ouders), of met ouders erbij in een kerk. We vinden het hierbij belangrijk dat de kinderen actief worden betrokken en deel uitmaken van de viering.’

‘Er ontstaan prachtige gesprekken’ - Renate

Elkaar versterken

‘Identiteit is meer dan samen uit de bijbel lezen en bidden. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met verschillen. Iedereen mag zijn mening geven, maar niet ten koste van de ander. Als er tijdens de les iets speelt, komen we samen in de kring om dat bespreekbaar te maken en op te lossen. Dát is het leven leren. Ik merk dat er juist door al die verschillen prachtige gesprekken ontstaan. Dat kun je niet plannen. Dat gebeurt.’
Image