'Samen het leven leren'

'Samen het leven leren'

‘Gesprek is een van de vier basisactiviteiten. Kringgesprekken nemen daarom een centrale plek in op de Krullevaar. In de kring gaan we met elkaar op verschillende manieren in gesprek. Gesprek is een onderdeel van samen het leven leren’, zegt stamgroepleider Linda Hoogeveen.
Image

Samen in de kring

‘Alle stamgroepen beginnen en eindigen de dag met elkaar in de kring. Kinderen kunnen dan vertellen over wat ze bezighoudt en wat ze hebben geleerd. De kring is ook de plek waar in de loop van de week verschillende kringvormen worden gehouden: een leeskring, nieuwskring, tekstenkring, evaluatiekring, themakring, observatiekring en klassenvergaderkring.’

Klassenvergadering

‘Ook de klassenvergadering is een mooi voorbeeld van hoe de hele stamgroep wordt betrokken bij wat er gebeurt. Het kan best spannend zijn om vragen aan elkaar een de stamgroepleider te stellen, maar dat leer je tijdens de klassenvergadering. Kinderen leren ook om zich te verantwoorden, naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. Niet alleen in de stamgroep, ook in de Kinderraad. Daar gaat het onderwerpen die de stamgroep overstijgen en de hele school aangaan.’

Trots zijn

‘Waar ben je als kind trots op? Dat je met gym iets deed dat je eerder nog niet durfde? Of ben je trots op gemaakt werk? Om inzicht in jezelf te krijgen moet je niet alleen reflecteren (naar jezelf kijken) maar ook evalueren. In een portfolio kunnen kinderen laten zien waar ze trots op zijn.’
Image

‘Je hebt de ander nodig om zelf verder te komen’ - Linda

Image

Jezelf leren kennen

‘Zeker ook belangrijk: trots zijn op een ander. Zo leer je elkaar waarderen en ben je uiteindelijk trots op de stamgroep, waar jij deel van uitmaakt. De stamgroep is een veilige plek waar we je leren ontdekken waar je goed in bent. De plek waar we je stimuleren om nieuwe dingen te doen én nieuwe ervaringen op te doen.’