Voor ieder kind
de juiste koers

Voor ieder kind
de juiste koers

Welkom op ’t Kofschip, een protestants-christelijke basisschool voor daltononderwijs. Zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit en vrijheid vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de vijf kernwaarden van het daltononderwijs. Kinderen leren bij ons op school om zelf keuzes te maken, hun werk te plannen en samen te werken en daarna te reflecteren op hun werk. Dat begint al in de kleutergroep en dat bouwen we langzaam uit tot groep 8.
Ons team van enthousiaste en betrokken leerkrachten daagt iedere dag de kinderen uit tot leren. Dit doen we vanuit een rijke en uitdagende leeromgeving, met oog voor de verschillen tussen de kinderen.

't Kofschip biedt kinderen veiligheid en structuur. We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook op persoonlijk en sociaal-emotioneel gebied goed ontwikkelen.

We zijn een Kanjerschool!
Voor een veilige sfeer werken wij in de hele school met de Kanjertraining, waarin leerkrachten, kinderen én ouders samenwerken. Wederzijds vertrouwen en respect, staan centraal. Samen zorgen we voor een prettig schoolklimaat. Want met plezier naar school gaan is belangrijk om kinderen goede kansen tot ontwikkeling te geven.

Helen Parkhurst is de grondlegger van het daltononderwijs. Parkhurst wil van kinderen mensen maken die onbevreesd in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 'Fearless human beings' is de term die ze daarvoor gebruikt. Dat soort mensen heeft de maatschappij volgens haar nodig. Mensen die willen samenwerken en zo de maatschappij willen dienen bij het oplossen van de grote politieke en sociale problemen.
De school kan daar volgens Parkhurst een belangrijke bijdrage aan leveren als van die school een sociale gemeenschap gemaakt wordt waar leerlingen leren door het opdoen van ervaring. Een school waar leerlingen zelf actief zijn en door die activiteiten zelf ervaring opdoen in leven, samenleven, werken en leren.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek om eens een kijkje te komen nemen in onze daltonschool.
Image

Thea de Weerd

Directeur